Organisations konstellation

 

Organisationskonstellationer ett effektivt verktyg för problemlösningar och utveckling i företag och organisationer

Organisationskonstellationer är ett effektivt verktyg för problemlösningar och utveckling i arbetsgrupper i företag och organisationer, för att komma åt underliggande dynamiker/problem.

Vi lever i ständig relation med vår omvärld som både påverkar och påverkas av de olika system vi ingår i.

Många av de problem och utmaningar man idag stöter på i dagens organisationer kräver andra metoder och tillvägagångssätt än traditionella. Den ”gamla” verktygslådan räcker inte till. En växande insikt är behovet av ett systemiskt förhållningssätt. Orsaken till de problem man upplever finns många gånger på en systemisk nivå och behöver därför mötas med ett systemiskt förhållningssätt.

Systemiska konstellationer kan tillämpas både vid utveckling av individer, grupper och team samt verksamheter. Exempel på situationer då systemisk coachning och en konstellation kan ge nya infallsvinklar är:

  • Ett team återfaller alltid i samma mönster trots flera insatser
  • Brist på tillit i en grupp
  • En ledare hittar inte sin roll i relation till sin grupp
  • En medarbetare når inte sina mål trots att alla förutsättningar finns
  • Skapa gemensamma syften och mål
  • En känsla finns av att man sitter fast men förstår inte varför
  • Vid viktiga affärsbeslut

Vid en systemisk organisation konstellation skapas en scenisk gestaltning av det system man vill utforska. En systemisk konstellation kan ske på flera olika sätt. Man kan rita det system man vill utforska, jobba med symboler för de delar som ingår, alternativt välja personer som representanter för viktiga element i systemet. Oavsett vilken metod man väljer så skapas en extern bild av den inre bild av systemet som man bär på. Det ger insikter om vad som pågår och finns på systemisk nivå. Något vi ofta är omedvetna om.

Systemiska konstellationer är erfarenhetsbaserad och har utvecklats av den tyske filosofen och familjeterapeuten Bert Hellinger och är idag en internationellt etablerad metod. Metoden har sin grund i bl a fenomenologi, strukturell familjeterapi, anknytningsbaserad terapi, psykodrama och lösningsfokuserad terapi.

I dag används systemiska konstellationer inom många skilda områden för att ge möjlighet till utveckling för enskilda, par, familjer och olika samhällsfunktioner och organisationer. Det gör vi med stöd av Familjekonstellationer och Organisationskonstellationer.

Man kan även använda metoden som utveckling av tjänster och produkter.

Det går även att boka online sessions

Boka Session