Välkommen

Kontakt Kroppen erbjuder Psykomotoriska samtal, kroppsbehandlingar och Psykomotorik i grupp till privatpersoner och företag. Vi erbjuder ett helhetskoncept där vi tar hand om din kropp och själ genom friskvård och rehabilitering.

Psykomotorik är personlig kompetensutveckling baserat på Psykomotoriska samt avspänningspedagogiska teorier och metoder som ökar självkänslan och kroppskännedomen samt förbättrar hälsan och läkningsprocessen.

Kontakt Kroppen utgår ifrån den enskilda individen, därför anpassas tjänsten alltid efter kundens förutsättningar och resurser. Målgruppen sträcker sig från barn till de allra äldsta med motoriska hinder, smärtor och psykiska problem.

Den Psykomotoriska utbildningen är en dansk yrkesutbildning som har sitt ursprung i avspänningspedagogiken, vilken etablerades under 1940-talet utifrån en önskan om att hitta nyanserade sätt att arbeta med sambandet mellan kropp, personlighet och samhälle. Inspirationen kom dels från skådespelare och balettdansares arbete med rörelse och avspänning, dels från psykoanalysen, psykiatrin, fysiologin samt neurologin. Därför arbetar en Psykomotorisk terapeut med sambandet mellan det psykiska tillståndet och motoriken. Vilket är en kombination av metoder och teorier som en psykolog, fysioterapeut, avspänningspedagog samt dans- och rörelseterapeut använder sig av.

Vi arbetar utifrån begreppen: Helhet, enkelhet, hållbarhet och eget ansvar.

Detta är helt enkelt hjälp till självhjälp!

Via integrering av nya kroppsliga och kognitiva handlingsmöjligheter kan du bibehålla en sund hälsa och ett friskt förhållningssätt till hela din livssituation. Därigenom kan dolda resurser, så som energi och glädje väckas till liv.

Friskvård till företag: Behandlingen och metoderna riktar sig till företag, organisationer och institutioner, för att bibehålla och bygga upp en bra personalhälsa individuellt och mellan kollegor.

 

Vi säljer också miljövänliga produkter, som gynnar dig och miljön.

 

Hemsidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort. Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er:

 

Varma Hälsningar

Karen Marie Elvström

KranioSakral & Psykomotorisk Terapeut

Jobbar helhetstänkande med Kropp & Själ genom kroppskännedom, medvetenhet och närvaro.

 

Kontakt