Handledning & behandling till gravida.

Naturlig gravid och förlossning

Vill du vara förbered mentalt och fysisk och ha de bästa möjliga förutsättningar till att gå igenom din graviditet, förlossning och till att bli mamma, på det mest naturliga sätt?

Handledningen består av övningar och ergonomi som förbereder, mjukgör, smärtlindrar och styrker kroppen till tiden upp till förlossningen samt under den. Vi arbetar med naturliga och ergonomiska förlossnings positioner som främjar processen.

Övningar och ergonomi bygger på Obstetrik och Gynekologi, läran om graviditeten och förlossningen. Vilket innebär att man kan omhänderta de fysiska problem som kan uppkomma. Där utöver pratar vi också om de psykologiska reaktioner som kan uppstå under tiden, vid förlossningen samt efter. Samt hur du förhåller dig till smärtan, så det kan bli en positiv och en naturlig del av förlossningsarbetet.

Det är fördelaktigt för dig med en ökad kroppsmedvetenhet och egen kunskap om vad dina möjligheter är, både naturliga samt medicinska. Detta så du kan avläsa och lita på din egen kropp, och be om den hjälp du behöver.

Det är också fördelaktigt under graviditeten att ha byggt upp ett bra samarbete med din man eller en annan födelsehjälpare omkring smärtlindrings teknikerna och förlossningspositionerna så dom kan avläsa din kropp och vet vad du behöver utan att du behöver säga något. Därför är det också möjligt att din partner kan delta på konsultationerna för att stärka samarbetet.

Den psykomotoriska behandlingen bidrar till avspänning och smärtlindring, en stund i lugn och ro.

Ju mera kroppsmedvetenhet, ju mera tillit, trygghet och kommunikation, ju bättre samarbete desto bättre kommer förlossningen att förlöpa. En stor fördel när man skall ta emot ett nytt liv.

Det går även att boka online sessions