Qvinno–Cirkel

Varmt välkommen till Qvinno–Cirkel

 

Kära systrar, kära kvinnor – moder jord kallar oss – till att samlas – till att läkas – till att tranformeras in i det nya .

I dessa tider påverkas hela jorden och mänskligheten i både kropp, själ och ande. Vi behöver stärka oss själva för att stanna kvar i tillit och kärleksenergi, och stödja varandra i den pågående process vi är i just nu.

Jag bjuder dig in till tillit – omtanke – respekt – samvaro i det kvinnliga space vi skapar tillsammans.

Vi turas om att ligga 15-20 min på bänken och ta emot. Vi jobbar intuitivt och i tystnad så att kropp och själ kan förenas. Detta genom att lägga händerna på den fysiska kroppen och/eller i energifältet i auran. Jag ger enkla instruktioner och i övrigt följer du bara flödet och din egen intuition. We are going beyond the logical mind.

Olja, eteriska oljor, ljudhealing, kristall klangskål kan användas under sessionen.

Inga förkunskaper krävs.

Klä dig så att du hyllar din kvinnlighet.

Kl 10.00 öppnar jag och bjuder in er – kom in under tystnad, Tack

Om du kommer före kl 10.00 kan du gå en tur i naturen eller sätta dig på baksidan av stugan.

Efter sessionen finns det möjlighet att dela en stund i samvaro, dricka the och äta en måltid tillsammans. Du kan ta med egen mat eller köpa här.

Tid: Söndag Kl.10.00-12.00

Plats: Ådravägen 191, 141 91 Huddinge

Den grågröna stugan längst ned på tomten.

Parkeringsplats finns vid sjöns badplats, ca 2 min gångväg från stugan.

Boka din plats, betalning vid anmälan:

Banköverföring eller Swish: 07 07 316 301

Pris: 250kr

Det finns 6 platser. Du kan alltid återkoppla i sista stund om du känner dig kallat och meddela din önskan om att delta eller om du har andra frågor mm, önskemål om samåkning.

Du som inte kan delta i den fysiska cirkeln kan koppla dig in på energin. Sätt eller lägg dig och ta emot kärlek och stöd från systrarna. Detta är gratis och det behövs ingen anmälan.

De varmaste hälsningar Sophia

Boka Session

 

A warm welcome to this Woman-Circle

Dear sisters, dear women – Mother Earth calls us – to be gathered – to be healed – and to be transformed into the new, in the female space we create together.

In these times, the whole world is shaken and we are affected in body and soul. We need to strengthen ourselves to stay in trust and love, and support each other in the ongoing process we are in right now.

We take turns lying on the bench for 15-20 minutes and receiving. We work intuitively and in silence, so that body and soul can be united. This is done by placing the hands on the physical body and in the energy field in the aura. I give simple instructions and you just follow the flow and your own intuition. We are going beyond the logical mind.

Oil, essential oils, sound healing, crystal sound bowl can be used during the session.

No previous knowledge is required. Wear clothes that honour your femininity.

At 10.00 I open the door – Enter in silence -Thank you

If you arrive before 10.00 you can go for a walk in nature, or sit down behind the house.

After the session, it is possible to share a moment, drink tea and eat a meal together. You can bring your own food or buy here.

Ådravägen 191, 141 91 Huddinge

The gray-green house located below the house near the road.

Parking space is available at the lake bathing area, about 2 min walk from to the house.

Price: 250 SKR

Payment:  By bank account ore Swish: 07 07 316 301

If you can’t come to the live circle, you tune in to the energy, sit ore lie dawn, wherever you are and receive the love and support from the sisters. This is free and no registration is required.