Familjekonstellation

Enskilda sessioner Familjekonstellation

Familjekonstellation är en terapeutisk metod utvecklat av Bert Hellinger. Via denne metod kan svårlöst dynamik och invecklade relationsmönster göras synliga. Varje konstellation startar inre processer som gör det möjligt för klienten att få en klar bild av dolda, olösta mönster, underliggande problem och ger förmågan att lösa upp för dessa. Kan användas för att lösa alla möjliga problem, vare sig personliga eller affärsmässiga.

Vi lever i ständig relation med vår omvärld som både påverkar och påverkas av de olika system vi ingår i.

Familjekonstellation/systemiska konstellationer används  inom många skilda områden för att ge möjlighet till utveckling för enskilda, par, familjer och olika samhällsfunktioner och organisationer. Man kan även använda metoden som utveckling av tjänster och produkter.

Vid en systemisk Familjekonstellation skapas en scenisk gestaltning av det system man vill utforska. En systemisk konstellation kan ske på flera olika sätt. Man kan rita det system man vill utforska, jobba med symboler för de delar som ingår, alternativt välja personer som representanter för viktiga element i systemet. Oavsett vilken metod man väljer så skapas en extern bild av den inre bild av systemet som man bär på. Det ger insikter om vad som pågår och finns på systemisk nivå. Något vi ofta är omedvetna om.

Systemiska konstellationer är erfarenhetsbaserad och är utvecklats av den tyske filosofen och familjeterapeuten Bert Hellinger. Metoden har sin grund i bl a fenomenologi, strukturell familjeterapi, anknytningsbaserad terapi, psykodrama och lösningsfokuserad terapi. Det är en internationellt etablerad metod.

Det går även att boka online sessions

 

Boka en tid Familj