Friskvårdsmassage & rehabiliterande behandling

Behandlingarna bygger på: Helhet, enkelhet, hållbarhet och eget ansvar

Helhet: Psykomotorisk och avspänningspedagogisk teori och metoder bygger på en helhetssyn som inkluderar kropp och själ. Vilket innebär att få en medvetenhet om din egen samt omgivningens påverkan fysiskt och psykiskt. Exempelvis genom arbete, familj, fritidssysselsättning, matvanor, påverkan från olika kemiska ämnen som går in och stör kroppens fysiologiska balans.

Enkelhet: Kroppskännedom, medvetenhet, enkla övningar och rörelser integreras som en naturlig del i ditt dagliga liv.

Hållbarhet: Det är ”hjälp till självhjälp” hälsoförebyggande för dig och med omtanke för miljön.

Eget ansvar: Det är bara du som kan veta och känna vad som är bra för dig.  Genom att lära dig att registrera dina fysiska och psykiska kroppsignaler för att sedan kunna verbalisera och realisera detta, kan du navigera och kommunicera på ett optimalt sätt i ditt eget liv.

 

I behandlingen används en kombination av de psykomotoriska och avspänningspedagogiska metoderna, kraniosakral terapi och samtal. Behandlingsformen bygger på  lyhörhet och dialog. Greppen är mjuka, lugna och djupgående både på ett fysislogiskt samt psykologiskt plan.

 • Behandlingen på 75 – 90 min består av:
  • Samtal, reflektion och verbalisering av kroppens tillstånd
  • Instruktion i rörelse och ergonomi
  • Kroppskännedom, medvetenhet och närvaro.
  • Kroppsbehandlingar som aktiverar och balanserar skelett, muskler och leder, nerv- och hormonsystem
 • Behandlingen ger dig:
  • Avspänning och smärtlindring
  • Ökad kroppskännedom och medvetenhet
  • Ökad energi och kreativitet
  • Integrering av nya kroppsliga och kognitiva handlingsmöjligheter
 • Och hjälper mot:
  • Kroniska smärtor och fibromyalgi
  • Huvudvärk, nack- och ryggbesvär
  • Stress, utmattningsdepression och ångest
  • Andra kroppsliga besvär
 • Vem är du som söker behandlingen

  • Du som vill öka ditt välmående, och få insikt i ditt kroppstillstånd för att kunna utöva egen friskvård.
  • Du som behöver stärka självkänslan
  • Du som behöver korrigera obalanser i kroppen
  • Du som har varit utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp
  • Du som har fysiska eller psykosexuella problem
  • Du som har ångest, depression, stress eller har varit eller är i trauma
  • Du som helt enkelt vill ha stöd att förändra din livssituation
 • Åldersgräns: Obegränsad, från barn och ungdomar till de allra äldsta

För bästa effekt rekommenderas ett behandlingsförlopp på 5 -10 gånger, 1 gång i veckan. För de med mycket smärta kan det vara mer optimalt med 2 ggr i veckan i början. Förloppet anpassas till den individuellas möjligheter och behov. Detta är en process orienterad behandling då du går hem och integrerar det du har jobbat med under sessionen.

Behandlingen inleds med ett samtal om din sjukdomshistoria,  ditt fysiska och psykiska tillstånd samt ditt sociala, vilket innebär familj samt arbetsmässiga omständigheter som påverkar ditt dagliga liv, så en helhetsbild skapas.

Efter det ”scannar” du din kropp, och verbaliserar högt hur den känns fysisk och psykisk. Om där finns smärtor kategoriseras dom i en skala från 1-10 för att göra det mätbart om där finns en skillnad från före behandlingen till efter. Denna ”scanning” repeteras efter behandlingen.

Det första inledande samtalet och behandling pågår 90min, efterföljande behandlingar är mellan 60-75 min, beroende på omständigheterna och ditt behov. Under behandlingen läggs täcken över kroppen för att avgränsa och upprätthålla din integritet.

Alla händelser och upplevelser i dit liv påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Smärtsamma eller gränsöverskridande händelser kan sätta sig som spänningar eller underspänningar i kroppen. Dessa spänningar kan komma redan från tidig barndom och skapa upprepande beteendemönster. Via kroppsbehandlingen samt samtal korrigeras och transformeras dessa gamla cellminnen.

Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att det som vi pratar om inte kommer vidare.

Ta med eller ha   mjuka kläder

Ta med en liten notisbok. I den skriver du ner dina reflektioner, reaktioner som till exempel din sömn rytm samt övningar som du vill jobba med där hemma. Det är möjligt att köpa en på plats.

Detta är hjälp till självhjälp där du via stöd, hittar din egen väg genom fysiska och psykiska processer! Detta för att kunna behålla en sund hälsa och ett friskt förhållningssätt.

 

Et bra alternativ till du som har ångest som behöver ett nytt sätt att hantera den på.

Den psykomotoriska behandlingen är ett bra sätt att jobba och handskas med ångest då det både ingår samtal och kroppsbehandling som utlöser hormonet Oxytocin. Hormonet reducerar stress, sänker blodtrycket, ångest, förbättrar sömn, vila och främjar magsmältningen samt stärker immunförsvaret. Det har också påverkan på människans känsla av trygghet, tillit och ökar den sociala kompetensen till att interagera socialt. Oxytocin bildas i hjärnan, via yttre och inre fysiska påverkningar som upplevs positivt, exempelvis beröring, fysisk samt psykisk närvaro och kontakt, samt intag av mat och dricka.

Genom den lugna beröringen, samt den trygga fysiska och psykiska kontakten i behandlingen blir det möjligt att minska ångesten och förankrad den i kroppen i stället för i katastrof tankar som accelerera i huvudet och därför bli mer hanterbart för klienten.

Via samtalen som pågår för och under kropps behandling definieras och verbaliseras vad man är rädd för, är det själva rädslan man är rädd för eller finns det ett verkligt hot eller fara. I så fall hittar man hållbara strategier för hur man skulle kunna hantera det vid nästa tillfälle när situationen uppstår, detta både tankemässigt men också vid användning av kroppsövningar som förankrar ångesten i kroppen.

Det går även att boka online sessions

Boka en tid