Psykomotorik i grupp

Friskvård genom medvetna rörelser

Gruppundervisningen är personlig kompetensutveckling baserat på psykomotoriska och avspänningsdagsgogiska teorier och metoder som ökar kroppkännedomen och självkänslan.

Undervisningen är varvad med medvetenhetsövningar och samtal då deltagaren reflekterar och verbaliserar hur det känns i kroppen både fysiskt & psykiskt. Den innehåller kroppsövningar, impulser, rörelser och beröring som skärper kroppsmedvetenheten och närvaron. Det är mindfulness i rörelse och vila

Detta görs individuellt, 2 & 2 eller hela gruppen. Musik används för att understödja och inspirera till rörelse.

Där kan ingår teman som rygg, bäcken, centrering, grounding, ergonomi, nacke/skuldra eller psykologiska tema.

Tidsram ca 1 ½ timme.
Undervisningen ger utrymme till att lyssna till sig själv, hitta sina resurser, lära sin kropp att känna och respektera sina fysiska och psykiska gränser och att hitta fördelen med detta.
Grunden är att acceptera det som är – När deltagaren börjar lyssnar på vad som ryms skapar det möjlighet till förändring. Ingenting är konstant när du tillåter det att vara som det är just nu…

Avspänning är en psykomotorisk metod för att balansera den fysiska och psykiska spänningen i kroppen. Avspänning syftar till att göra individen i stånd till att vila och att utföra varje aktivitet utan onödig fysisk eller mental spänning.

Självkänsla och självförtroende är viktiga för vår förmåga att hantera vår kropp i privatlivet och på arbetet. Självkänsla innebär att vi kan känna och tyda kroppens och hjärnans signaler och reagera på ett mer optimalt sätt till glädje för oss själva och omgivningen. Självförtroendet styr våra handlingar.

Verbalisering av känslor och sensationer är en viktig del av psykomotoriken. Det gör kroppens reaktioner och funktioner medvetna och understödjer bildandet av inre bilder som behövs för vårt sociala beteende det vill säga vårt sätt att hantera vårt liv.

Psykomotorik kan appliceras på alla åldrar och sträcker sig från förlossningsförberedelse till barn, ungdomar, vuxna och till de allra äldsta.

Målet för undervisningen är att öka deltagerens förmåga i att vara delaktig i privatlivet, arbetslivet och i samhället.

Undervisningens metoden riktar sig också till företag, organisationer och institutioner. För att bygga en bra personalhälsa, individuellt och mellan kollegor.

Ungdomsgruppen

Välkommen till dig som vill bli vän med din kropp och ha det skoj tillsammans med andra.

Det kan vara tufft att vara ung i dag, där finns höga krav på vad du skall kunna, hur du skall vara, agera eller se ut. Det kan komma från din omgivning eller t.o.m. inifrån dig själv. Där kan finnas mobbning och kränkning, eller problem i hemmet och dessa olika faktorer kan leda till ensamhet, isolering och depression. Du är inte ensam, de flesta har dessa känslor och genomgår olika dilemman när kroppen och personligheten transformeras under tonåren.

Du är perfekt, annorlunda som Du är!

Det är dags att bli polare med Din annorlundahet! Det blir helt enkelt roligare så!

Målgruppen är Du som vill:

 • Stärka din självkänsla
 • Bli vän med din kropp
 • Utöka rörelsefrihet och rörelsemönster
 • Få ökad energi och kreativitet
 • Få ökad kroppskännedom, medvetenhet och närvaro i kroppen
 • Hitta glädjen i dig själv och tillsammans med andra
 • Stärka och utöka ditt sociala samspel
 • Bli bättre på att avläsa dina kroppssignaler och agera utifrån dem
 • Bli bättre på att verbalisera och kommunicera med andra
 • Integrera nya kroppsliga och kognitiva handlingsmöjligheter

Vuxengrupper

Vuxna som är:

– Arbetslösa

– Sjukskrivna

eller har:

Stress, ångest och utmattningsdepression

– Har varit utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp

Välkommen till dig som vill få igång kroppen och hitta nya resurser och handlingsmöjligheter på ett roligt och lättsamt sätt tillsamman med andra.

Att genomgå olika kriser är en naturlig del av livet. Många får någon gång psykiska eller fysiska besvär som gör att man inte orkar som vanligt. Man kan exempelvis vare utmattad eller deprimerad under en tid. Ibland kan det handla om fysisk eller psykisk sjukdom som håller i sig under en längre tid. Kanske känner man skuld över att inte orka det man brukar göra, med dessa skuldkänslor hjälper inte din situation. Oftast utlöses en identitetskris när du genomlever dessa olika fysiska eller psykiska problem. Det kan vara en lång resa tills du hittar, och kan förankra ditt nya jag. Genom övningar och kroppskännedom förankras denna process mycket snabbare.

Det är helt enkelt dags att bli vän med Din kropp och acceptera din livssituation.  Det blir lättsammare och roligare att genomleva det så!

Målgruppen är Du som vill:

 • Öka ditt välmående, och få insikt i ditt kroppstillstånd för att kunna utöva egen friskvård.
 • Stärka din självkänsla
 • Bli vän med din kropp
 • Utöka rörelsefrihet och rörelsemönster
 • Få avspänning och smärtlindring
 • Få ökad energi och kreativitet
 • Få ökad kroppskännedom, medvetenhet och närvaro i kroppen
 • Hitta glädjen i dig själv och tillsammans med andra
 • Stärka och utöka ditt sociala samspel
 • Bli bättre på att avläsa dina kroppssignaler och agera utifrån dem
 • Bli bättre på att verbalisera och kommunicera med andra
 • Integrera nya kroppsliga och kognitiva handlingsmöjligheter
 • Du som helt enkelt vill ha stöd att förändra din livssituation

Ungdomar och vuxna

Välkommen till Dansa med hjärtat” till dig som vill öka din kroppskännedom, utvecklas personligen och utforska din rörelseglädje tillsammans med andra

Målgruppen är Du som vill:

 • Öka ditt välmående, och få insikt i ditt kroppstillstånd för att kunna utöva egen friskvård.
 • Utöka rörelsefrihet och rörelsemönster
 • Få ökad kroppskännedom, medvetenhet och närvaro i kroppen
 • Hitta glädjen i dig själv och tillsammans med andra
 • Integrera nya kroppsliga och kognitiva handlingsmöjligheter
 • Du som vill ha ny inspiration i ditt liv

Senior gruppen

Välkommen till dig som vill fortsätta med att hålla kroppen i gång, ha det roligt och njuta av livet tillsamman med andra.

Målgruppen är Du som vill:

 • Öka ditt välmående, och få insikt i ditt kroppstillstånd för att kunna utöva egen friskvård.
 • Utöka rörelsefrihet och rörelsemönster
 • Få avspänning och smärtlindring
 • Få ökad energi och kreativitet
 • Få ökad kroppskännedom, medvetenhet och närvaro i kroppen
 • Hitta glädjen i dig själv och tillsammans med andra
 • Stärka och utöka ditt sociala samspel
 • Bli bättre på att avläsa dina kroppssignaler och agera utifrån dem
 • Integrera nya kroppsliga och kognitiva handlingsmöjligheter
 • Du som vill ha ny inspiration i ditt liv

  IMG_9031