Mindful movement

Mindful movement workshop är ett sätt att tillsammans med andra fördjupa eller påbörja din inre resa som skapar insikt om dig själv och din kropp. Genom utforskande rörelseträning är det möjligt att öppna upp, bjuda in och ge plats åt en djupare närvaro, medvetenhet och autensitet. Mindful movement är en mindfulnessträning som förkroppsligas både fysiskt, emotionellt och kognitivt via rörelse, vila och verbalisering. Vilket ger dig möjlighet att känna dig hemma i din egen kropp både fysiskt, känslomässigt, mentalt och existentiellt. Detta skapar medvetenhet och leder till nya kroppsliga och kognitiva handlingsmöjligheter i ditt dagliga liv.

Mindful Movement grupperna kan vare anpassad grupp för högkänsliga, stresskänsliga & sjukskrivna eller för alla som vill starta dagen med att landa i kropp och själ.

Varmt välkommen

Boka Här