Psykomotorik

Vad är psykomotorik?

Psykomotorik har en övergripande syn på människan – att kropp och själ utgör en enda enhet.

Termen psykomotorik integrerar kognitiva interaktioner, kropp, emotionalitet och symbolik i förmågan att vara och agera för individen i ett visst psykosocialt sammanhang. Därför spelar det en viktig roll i människans hälsotillstånd att man ser kropp och själ som en enhet.

Orsakerna till sjukdom och stress har förändrats mycket genom historien och nya civilisationer har skapat nya påfrestningar som utmanar människans förmåga att överleva. I vårt samhälle är stress och ångest skadligt för både vuxna och barn. Stress har negativ inverkan på våra fysiska och psykiska liv, och den minskar vår förmåga att njuta av livet, samt förmågan till återhämtning och läkning. När tankarna färgas av oro och negativa känslor mår man inte bra. Vetenskapen visar att man kan minska stress genom avslappning. Med dina tankar kan du då vända en negativ situation till att bli mer positiv, så att du konstruktivt kan hitta lösningar.

Psykomotoriska terapeuter jobbar med sambandet mellan fysiska och psykiska tillstånd i kroppen: Detta görs genom medvetna kroppsövningar, rörelse och behandling. Detta kopplas ihop med reflektion samt verbalisering av vad som händer i kroppen fysiskt och psykiskt. Vi använder metoder som medveten träning, mental träning, avspänning, avslappning, visualisering och affirmationer, som är effektiva i samband med stress och ångest.

Psykomotorik är baserat på vetenskap inom:

 • Anatomi, fysiologi, neurologi, naturvetenskap
 • Hälsokunskap, sjukdomslära och hälsofrämjande
 • Psykologi, psykiatri och psykosomatiska samband
 • Rörelsevetenskap, barn-och vuxenmotorik och ergonomi
 • Barn- och vuxenpedagogik,
 • Förlossningsvetenskap och obstretik,
 • Stress, förlust och trauma.

Vi arbetar processorienterat med klienten/deltagaren, vilket innebär att kroppsmedvetenhet, empati och relationsförståelse är centralt. Vi observerar och arbetar med kopplingen mellan kropp och psyke. Kropp, erkännande och handling är kärnan i arbetsmetoden. Vi jobbar med den motoriska utvecklingen utifrån den enskilda människans resurser.

Psykomotorik kan appliceras på alla åldrar och sträcker sig från barn till de äldsta.

 

Vilka målgrupper och klienter jobbar psykomotoriska terapeuter med?

I Danmark jobbar psykomotoriska terapeuter exempelvis inom :

 • Företagshälsovård: behandling, handledning av ergonomi samt gruppundervisning för att utveckla individen samt gruppdynamiken inom företaget.
 • Förlossningsförberedelsekurser för mammor och par, träning av kroppen efter förlossningen samt psykologiska teman i samband med upplevelsen att bli förälder
 • Stimulering och motorisk träning för barn och vuxna
 • Psykiatrin, på sjukhus, hospice, daginstitutioner, på rehab- och stresscenter, med arbetslösa, sjukskrivna och flyktingar

Historien om Psykomotorik

Psykomotoriken har sitt ursprung i avspänningspedagogiken, vilken etablerades under 1940-talet utifrån en önskan om att hitta nyanserade sätt att arbeta med sambandet mellan kropp, personlighet och samhälle. Inspirationen kom dels från skådespelare och balettdansares arbete med rörelse och avspänning, dels från psykoanalysen, psykiatrin, fysiologin samt neurologin.

 • 1943 i Danmark startade den första treåriga avspänningspedagogutbildningen i världen.
 • 2002 blev den en offentlig 3½-årig yrkesutbildning på bachelornivå, med titeln ”Professionell Bachelor i avspänningspedagogik och psykomotorik”.
 • 2010 ändras namnet till ”Psykomotorikuddannelsen”, med titeln ”psykomotorisk terapeut”.
  • Den engelska titeln är ”Bachelor in Relaxation and Psychomotoric Therapy. ”

Professionsbachelor i psykomotorik motsvarar en svensk kandidatexamen. Utbildningen motsvarar en  Psykosomatisk fysioterapeut. Samt en Diplomerad avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning.

 

Psykomotorikutbildningen i Danmark

Det finns två psykomotorikutbildningar i Danmark; en i Köpenhamn och en i Randers .

 

Europeiskt Forum för Psykomotorik 

År 1996 startades Europeiskt Forum för Psykomotorik av bland andra danska avspänningspedagoger. Europeiskt Forum för Psykomotorik har som syfte att vara ett forum för utveckling av utbildning, forskning och fortbildning. I dag finns det femton europeiska länder som ingår i detta samarbete.

Danske psykomotoriska terapeuter är de enda i Europa som använder och kombinerar metoderna: samtal, behandling, ergonomi, rörelse och övningar i individuell behandling och/ eller i grupp.