Friskvård till företag & institutioner

Vad skulle psykomotorik i grupp eller individuell behandling/ergonomi kunna bidrag med till er verksamhet?

Det skulle stärka er personalgrupps prestationsförmåga och minimera sjukskrivningar.

Syftet är att långsiktigt upprätthålla en sund personalstyrka, både i individ och kollektivperspektiv. Detta skulle berika företaget samt samarbetet med andra partner och kan leda till ”ringar på vattnet effekt”.

Gruppundervisningen eller den psykomotoriska behandlingen är personlig kompetensutveckling baserat på psykomotoriska och avspänningspedagogiska teorier och metoder som ökar och stärker kroppkännedomen och självkänslan. Där du lär dig att registrera och verbalisera de psykiska och fysiska kroppssignalerna för att sedan kunna utöva egen friskvård. När du kan detta kan du börja navigera, kommunicera och interagera på ett mera optimalt sätt i samspel med din omgivning.

Syftet är också att få enkla och kroppsliga verktyg som kan integreras på arbetsplatsen i det dagligen arbetet, individuellt eller tillsammans med kollegor, kunder och klienter. Övningarna stärker kroppen fysiskt samt fysiologiskt till närvaro och balans. Detta ökar det mentala tillståndet och därmed tilliten. Ju mer tillit desto bättre samarbete, och flow i verksamheten.

Jag ger gärna ett smakprov på en psykomotorisk behandling så du/ni får en kroppslig kunskap om detta. Oftast saknas ord för att beskriva det och varje behandling är unik från individ till individ. Detta på grund av att vi har olika bakgrundshistorier som sitter som minnen i kroppen. Behandling och gruppundervisning är alltid anpassat till den enskilde, samt att denne får lära sig att sätta hållbara gränser för sig själv och andra, och att anpassa situationen till sin egen kunskap och förmåga. Vilket leder till en medvetenhet för att kunna skilja egna behov från andras, för att inte projekterar ut det egna.

Medarbetarna lär sig att kommunicera bättre, och kan därmed till exempel ställa frågor till andra och ge det korrekta stödet i arbetssituationer. Vilket leder till en optimering av arbetsinsatser då onödiga handlingar blir minimerat. Eller att de högpresterande personerna lär sig att be om hjälp så de inte bränner ut sig, eller får fysiska skador som därmed kan leda till sjukskrivning.

Metoderna handlar helt enkelt om ”hjälp till självhjälp”.

Läs mera om den psykomotorika behandlingen och psykomotorik i grupp i menyn.

Se fram emot vidare dialog om vad jag kan bidrag med till ert företag.

 

Varma hälsningar Karen Marie Elvström