Företags-friskvård

 

”Karen Marie Elvström var på Miroi och gjorde en workshop för våran personal. Arbetsruppen bestod av 15 personal. Lärare coacher specialpedagoger. Syftet med att anlita Karen Marie var att stärka arbetsgruppen och göra en personalboost då det varit mkt förändringar och utmaningar på kontoret. Ett perfekt sätt att umgås skratta och stärka sin egen kroppskännedom och minimera stressnivån.

Detta bidrog till att personalen/arbetsgruppen blev mer sammansvetsad och dessutom fick högre kännedom om sin hälsa både psykiskt och fysiskt. Det förekom mkt skratt och glädje under föreläsningen/workshop. Personalen pratar än idag om det tillfället!
Jag kan varmt rekommendera Karen Marie till övriga aktörer/företag med behov av att stärka sin personal eller helt enkelt-få en upplevelse som de sent ska glömma.

Utöverver gruppundervisningen har jag prövat hennes behandling vilket kan anbefalas som stöd till inviduella behandlingar/sessioner”

Rosalie Hevius Verksamhetschef, Miroi, Visby

 

Vi bjöd in Karen Marie till vår arbetsplats. Jag ansåg att jag och min personalstyrka behövde få en energikick.

Vi började med en kroppsskanning som stärkte kroppskännedomen, det var annorlunda men nyttigt då vi blev medvetna om hur kroppen egentligen mådde fysiskt och psykiskt, och vilka områden i kroppen som skulle kunna behöva mer omsorg eller ergonomisk korrigering.

Vi gjorde parövningar med beröring/impulser på ryggraden. Det var ovant för oss att beröra varandra, med efter ett tag kändes det behagligt och tryggt. Vi blev förvånade över verkan av denna lättsamma berörning, det utlöste bland annat en värme i ryggen, ett lugn och en fridfull sinnesstämning, en stabilitet i ryggen samt i hela kroppen.

Efter det gjorde vi parövningar med kroppsimpulser till härlig musik som stimulerade till nya och fria rörelser. Avslutningsvis en avspänning som fick kroppen och hjärnan i ett avslappnat tillstånd.

Sessionen avslutas med en ny kroppsskanning och reflektion om hur det kändes i kroppen och vad workshoppen hade berikat till. Detta om vanor och beteenden som påverkar kroppen fysiskt och psykiskt, samt insikter om nya handlingsmöjligheter på arbetsplatsen och i det privata livet. Alla upptäckte de hade mindre spänningar, och till och med mindre smärta för dem som hade det vid starten.

Vi alla kan varmt rekommendera Karen Marie till en energiboost på arbetsplatsen. En stund där alla bara får vara här och nu”

Tack

Theresia Malm verksamhetschef, Hundoasen

 

Personalens berättelser

 

”Man blir medveten om hur mycket man faktiskt ignorerar hos sig själv, både fysiskt och psykiskt. Men på ett tryggt vis, man känner sig inte utlämnad på något vis. Roligt att få lite mer inblick i sina ”kollegor”
”Skönt och lättsamt. Bra med rörelser och Kroppskännedom. Ökar lugnet i kroppen. Minskad smärta. Känner mig lugn och harmonisk i kroppen, som jag bär med mig hela dagen”
”Fysisk och psykisk terapi. Man blir medveten om sig själv”
”Jättebra för man blir medveten om sig själv sitt mentala och fysiska, vilket man inte alltid tänker på i det dagliga livet. Roligt att göra något nytt tillsammans med kollegorna, och att kunna övervinna visa saker som man tycker är jobbigt att göra med andra människor”

 

Intyg från Junoenheten på Karolinska universitet sjukhuset

Mellan 060220 – 060407 ingick Karen Marie Elvström i ett samarbete med undertecknad på Junoenheten Solna Kvinnoklinik. som del av hennes praktiktjänstgöring under utbildningen till psykomotorisk terapeut.

Karen Marie gav ett komplement till den ordinarie samtalsbehandlingen, via kroppsbehandling och kroppsmedvetenhet till fyra av våra patienter. Problemställningarna hos dessa klienter var olika psykosomatiska/psykosexuella tillstånd. En av klienterna led sedan länge av fibromyalgi.

Undertecknad kan inte i detta intyg ge någon bedömning av Karen Maries specifika professionella kunskaper mer än att dessa patienter på olika sätt hade nytta av de behandlingar som de fick. Utifrån videoinspelningar kan jag mer allmänt intyga att Karen Marie har ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att få kontakt med patienter, samt ett tillfredställande sätt att individualisera kontakterna utifrån patienters olika personligheter och problem.

Karen Marie hade också god förmåga att ge information om de olika processerna och återkoppla till undertecknad. Samt reflektera om det som hände både under hennes behandlingar och över gränserna till de samtalsbehandlingar som undertecknad gav. Karen Marie hade en pedagogisk förmåga både med patienter och med undertecknad. Hon kan rekommenderas för behandlingsarbete/kontakt med människor som är i behov av större kroppslig medvetenhet och avslappning.

Ing-Britt Wängborg Leg. Barnmorska Leg. Psykoterapeut Aukt. Specialist i klinisk Sexologi

Junoenheten Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kvinnoklinik.